.Rodia

149 tekstów – auto­rem jest .Ro­dia.

Usycha pi­sane na pod­sta­wie źródeł. 

myśl dnia z 21 lipca 2017 roku
zebrała 7 fiszek • 19 lipca 2017, 20:14

pisaki

wy­pisać się dla kogoś
i nie być je­go wkładem

codzien­nie można przeczytać
jak nicze­go nie napisałem

może zacząłem nie od tej dłoni
al­bo nie umiem trzy­mać tak
jak zaw­sze chciałem 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 czerwca 2017, 15:46

łat­wo prze­widzieć przyszłość, gdy te­raźniej­szość wciąż jest przed nami 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 maja 2017, 02:04

Poeci to rac­jo­naliści; opi­sują emoc­je, bo inaczej nie pot­ra­fią ich zatrzymać. 

myśl dnia z 20 maja 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 19 maja 2017, 19:12

myśli sa­mobójcze to pot­rze­ba urlopu 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 maja 2017, 12:23

to dys­tans do sed­na poróżnił człowieka 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 kwietnia 2017, 17:59

gdybym był wczorajszy, kto by mnie tam czytał

...

to dość ciekawe
jak nie mając nic do powiedzenia
można tworzyć zdanie

a na­wet własne

dzi­siaj w zakładzie
na­wet bym został
- cho­ciaż może jeszcze mnie tu­taj w całości nie ma -
może dochodzę do siebie
z buta
auto stopem

ład­ny ma­my wi­dok na wieczór
może na­wet na bal­ko­nie znaj­dzie się miejsce
by nie pa­lić papierosów
przed zaśnięciem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 kwietnia 2017, 21:24

* * *

dni już tyl­ko są
i mo­je pójścia do przodu
nie poz­bierały się do drogi

jak boży palec
chwalę się za­led­wie paznokciem
że coś jeszcze zadrapię

ale ja nie umiem zostawiać
na­wet śladów
- ciało po­za gra­witacją -
nie unoszę się
wycze­kując nazajutrz 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 31 marca 2017, 21:50

pochylanie trzcionki' obniża poziom

pis­mo nie kłania się tak nisko
by być zrozumiane

jeżeli już szu­kać sensu
to ze szczel­nie zam­kniętym światem
z ter­mi­nem na jed­no otwieranie
i zepsucie

to co pod wiekiem
wraz z czasem
leczy tyl­ko włas­ne rany

a co się ślini
zaw­sze będzie wygłodniałe

sko­roś głodny
cze­mu dzielisz mnie
na pół
tym ciągłym do­jada­niem

----------------------
'czcion­ki być po­win­no po­noć jak wi­dać w komentarzu 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 marca 2017, 21:26

sa­modziel­ność jest niezastąpiona 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 marca 2017, 20:44

.Rodia

Myślałem chwilę co napisać i wymyśliłem, że to będzie w sam raz.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 13:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Usycha pi­sane na pod­sta­wie [...]

21 lipca 2017, 19:57natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Usycha pi­sane na pod­sta­wie [...]

21 lipca 2017, 18:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Usycha pi­sane na pod­sta­wie [...]

21 lipca 2017, 13:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Usycha pi­sane na pod­sta­wie [...]

21 lipca 2017, 13:28.Rodia sko­men­to­wał tek­st Usycha pi­sane na pod­sta­wie [...]

21 lipca 2017, 12:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Usycha pi­sane na pod­sta­wie [...]

21 lipca 2017, 12:20.Rodia sko­men­to­wał tek­st Usycha pi­sane na pod­sta­wie [...]

21 lipca 2017, 09:56natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Usycha pi­sane na pod­sta­wie [...]

20 lipca 2017, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Usycha pi­sane na pod­sta­wie [...]

20 lipca 2017, 14:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowiek? nie sądzę.