.Rodia

144 teksty – auto­rem jest .Ro­dia.

to dys­tans do sed­na poróżnił człowieka 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 kwietnia 2017, 17:59

gdybym był wczorajszy, kto by mnie tam czytał

...

to dość ciekawe
jak nie mając nic do powiedzenia
można tworzyć zdanie

a na­wet własne

dzi­siaj w zakładzie
na­wet bym został
- cho­ciaż może jeszcze mnie tu­taj w całości nie ma -
może dochodzę do siebie
z buta
auto stopem

ład­ny ma­my wi­dok na wieczór
może na­wet na bal­ko­nie znaj­dzie się miejsce
by nie pa­lić papierosów
przed zaśnięciem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 kwietnia 2017, 21:24

* * *

dni już tyl­ko są
i mo­je pójścia do przodu
nie poz­bierały się do drogi

jak boży palec
chwalę się za­led­wie paznokciem
że coś jeszcze zadrapię

ale ja nie umiem zostawiać
na­wet śladów
- ciało po­za gra­witacją -
nie unoszę się
wycze­kując nazajutrz 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 31 marca 2017, 21:50

pochylanie trzcionki' obniża poziom

pis­mo nie kłania się tak nisko
by być zrozumiane

jeżeli już szu­kać sensu
to ze szczel­nie zam­kniętym światem
z ter­mi­nem na jed­no otwieranie
i zepsucie

to co pod wiekiem
wraz z czasem
leczy tyl­ko włas­ne rany

a co się ślini
zaw­sze będzie wygłodniałe

sko­roś głodny
cze­mu dzielisz mnie
na pół
tym ciągłym do­jada­niem

----------------------
'czcion­ki być po­win­no po­noć jak wi­dać w komentarzu 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 marca 2017, 21:26

sa­modziel­ność jest niezastąpiona 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 marca 2017, 20:44

Be­zin­te­resow­ność zaczy­na się do­piero wte­dy kiedy już nie ma za co. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 marca 2017, 23:55

Be­zoko­licznik to naj­gor­szy łobuz. 

myśl dnia z 5 marca 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 4 marca 2017, 16:58

sy­zyfo­wa pra­ca sko­ro ka­mień spa­da z serca 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 lutego 2017, 00:10

wiel­kie ser­ca prze­lewają za dużo krwi 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 lutego 2017, 19:00

* * *

być wciąż na ty­le głodnym
by nie stać się życia pożywką
sy­tość swą wys­ta­wić na pożarcie

bo najcenniejsze
- naj­większe pośród bytów -
zaw­sze między okiem a po­wieką pozostaje
sym­bo­lem wa­dy wzroku
prze­wod­ników naj­dokład­niej­szą mapą


śle­pa uliczka
to ko­lej­ny krok na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 grudnia 2016, 15:52

.Rodia

Myślałem chwilę co napisać i wymyśliłem, że to będzie w sam raz.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 21:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Znają nas tyl­ko blis­cy, [...]

wczoraj, 21:29.Rodia sko­men­to­wał tek­st mam czte­ry przy­jaciółki z [...]

wczoraj, 21:27.Rodia sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

22 kwietnia 2017, 10:12.Rodia sko­men­to­wał tek­st jedni tworzą at­mosferę a [...]

21 kwietnia 2017, 20:12.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cmentarze i szpi­tale pełne [...]

19 kwietnia 2017, 22:36yestem sko­men­to­wał tek­st to dys­tans do sed­na [...]

19 kwietnia 2017, 18:56.Rodia sko­men­to­wał tek­st to dys­tans do sed­na [...]

19 kwietnia 2017, 18:45eskimo sko­men­to­wał tek­st to dys­tans do sed­na [...]