.Rodia

164 teksty – auto­rem jest .Ro­dia.

nigdy nie jest za późno, na późne wieczory

niepozbierany
jak os­tatnie grzy­by te­go lata
po które sięgnąłby ktoś
z sa­mego rana


i potłuczony
jak niezręczny kufel
o twar­dym szkle
co unieść próbu­je grawitację

i nie wie kiedy spadać
gdy już się przelewa


sko­ro już nie pot­ra­fię pisać
jak mam ot­wierać usta
by [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 19:29

i co ja mam Ci napisać?

erotyk?

zadowolona
że to ja pier­wszy kończę
za­nim dojdziesz
do słowa

fraszkę?
że nie wsta­wiłem wyżej zna­ku zapytania

bo i tak nie odpowiadasz
czy dob­rze żyję, gdy źle się prowadzę
do nasze­go domu

może puentę
o do­mu który wra­ca do mnie
za­raz po tym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 czerwca 2018, 20:36

dru­gi człowiek jest naj­lep­szą przykrą ko­nie­cznością egzystencji 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 czerwca 2018, 19:23

oddam punkt siedzenia za widzenia

więc siedzę i składa mnie w plecach
może nie tak wy­raźnie jak pi­sanie na kolanie
al­bo ko­lanach

bazgranie
nie wychodzi mi
przed sze­reg obowiązków
ani za li­nię

czas leży na wskazówkach
ja się wykładam
jak żar­cie z koszy­ka na taśmie

Pani
zza la­dy pyta
czy zbieram punkty
- pew­nie te czułe al­bo słabe -

dwie krop­le wody
i ja na trze­ciego
gdzieś so­bie kapię
na poboczu 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 22 czerwca 2018, 13:16

lobie Roda

a ja nie lubię 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 8 czerwca 2018, 10:10

dobre nasienie

wycho­wanie to pestka 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 5 czerwca 2018, 12:21

nawet nie trzy piwa

piszę by skar­cić słowo
które zos­ta­wia mnie
jak os­tatnie kar­tki dob­rej książki

twar­de okład­ki
z upływem macania
przes­tają różnić się od całej reszty

al­bo kobiety
ode mnie

po­tem składają się jak dłonie w pacierz
tyl­ko tak się składa
że nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 maja 2018, 21:21

gdy­by słowa niosły prawdę, nie byłoby o czym mówić 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 maja 2018, 11:43

takie niewypowiedziane

tak bar­dzo nie chce
układać słomianych słów

kłos, o mały włos

co żyją swym włas­nym
- al­bo żad­nym -
dopóki o nie nie spy­tam

jak po­dejść do pisania
co mnie tak zwa­la z nóg

i z rąk
pozbawia
całe te [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 maja 2018, 22:18

życie wędrow­ca? nie omieszkam 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 kwietnia 2018, 11:22

.Rodia

Myślałem chwilę co napisać i wymyśliłem, że to będzie w sam raz.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 13:10.Rodia wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

wczoraj, 23:15.Rodia sko­men­to­wał tek­st nigdy nie jest za [...]

wczoraj, 19:53Gaia sko­men­to­wał tek­st nigdy nie jest za [...]

przedwczoraj, 20:41.Rodia sko­men­to­wał tek­st im więcej ro­zumiesz tym [...]

przedwczoraj, 20:26.Rodia sko­men­to­wał tek­st im więcej ro­zumiesz tym [...]

przedwczoraj, 20:17.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mam już dość tej [...]

przedwczoraj, 20:12.Rodia sko­men­to­wał tek­st im więcej ro­zumiesz tym [...]

przedwczoraj, 19:32.Rodia sko­men­to­wał tek­st tak

przedwczoraj, 19:29.Rodia do­dał no­wy tek­st nigdy nie jest za [...]