.Rodia

153 teksty – auto­rem jest .Ro­dia.

wiele mnie uj­mu­je, więc nie mam nic do dodania 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 grudnia 2017, 17:32

może się wkręcę i tak już zostanę

słowa wcielo­ne w życie
to te niewy­powie­dziane
na głos

jak bar­wa szkła
- w którą cza­sem pat­rzę -
co poz­wa­la mi wyjść za własną ścianę
chro­niąc ok­nem przed zimnem

a każde wzro­ku odbicie
nie wra­ca w to samo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 października 2017, 18:08

sta­re cza­sy trzy­mają się le­piej jak nowe 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 października 2017, 15:34

Niena­widze Cię, a raczej za to co jest nasze, ale tyl­ko ja z tym walczę. 

myśl dnia z 20 października 2017 roku
zebrała 5 fiszek • 18 października 2017, 18:36

Usycha pi­sane na pod­sta­wie źródeł. 

myśl dnia z 21 lipca 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 19 lipca 2017, 20:14

pisaki

wy­pisać się dla kogoś
i nie być je­go wkładem

codzien­nie można przeczytać
jak nicze­go nie napisałem

może zacząłem nie od tej dłoni
al­bo nie umiem trzy­mać tak
jak zaw­sze chciałem 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 czerwca 2017, 15:46

łat­wo prze­widzieć przyszłość, gdy te­raźniej­szość wciąż jest przed nami 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 maja 2017, 02:04

Poeci to rac­jo­naliści; opi­sują emoc­je, bo inaczej nie pot­ra­fią ich zatrzymać. 

myśl dnia z 20 maja 2017 roku
zebrała 20 fiszek • 19 maja 2017, 19:12

myśli sa­mobójcze to pot­rze­ba urlopu 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 maja 2017, 12:23

to dys­tans do sed­na poróżnił człowieka 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 kwietnia 2017, 17:59

.Rodia

Myślałem chwilę co napisać i wymyśliłem, że to będzie w sam raz.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2018, 15:32.Rodia sko­men­to­wał tek­st dni już tyl­ko są i [...]

15 stycznia 2018, 15:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st Bezokolicznik to naj­gor­szy łobuz.  

15 stycznia 2018, 07:57róż li­la sko­men­to­wał tek­st Bezokolicznik to naj­gor­szy łobuz.  

15 stycznia 2018, 07:56róż li­la sko­men­to­wał tek­st dni już tyl­ko są i [...]

11 stycznia 2018, 19:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st nic

10 stycznia 2018, 20:01giulietka sko­men­to­wał tek­st nic

10 stycznia 2018, 18:23.Rodia sko­men­to­wał tek­st nic